ΔΕΗ: Καταβολή €35 εκατ. στην Κυβέρνηση

Ο Όμιλος ΔΕΗ ενημερώνει ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2020 ποσό ύψους € 35 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής:

- Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 34,57 εκατ.

- Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 0,43 εκατ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v