Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.  ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 01/07/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 15%), απέκτησε 30.413 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχε, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, κατά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού 60.826 ευρώ.

Την 28/06/2021 η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, αφού προηγουμένως διέθεσε προς πώληση 41.096 κοινές ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με την εν λόγω γνωστοποίηση, κατέχει συνολικά 299.830 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 9,84% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, κατείχε το 19,16% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και κατήλθε του ορίου του 10% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ είναι δικαιούχος 280.100 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας καθώς και συνδικαιούχος 19.730 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v