Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Τροποποιήσεις καταστατικού

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/6/2021 , ενέκρινε παμψηφεί το σύνολο των τροποποιήσεων των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, καθώς και την προσθήκη των άρθρων 5α, 5β, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26, του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και των διατάξεων του Ν.4706/2020.

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.biokarpet.gr/stock/pdf/katastatiko_23062021.pdf

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v