Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2021 σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του

9. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Απόσπασμα Γ.Σ._30.06.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v