Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

Η Εταιρεία Quality & Reliability A.B.E.E. ανακοινώνει ότι , μετά την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απο την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16/07/2021 , ακολούθησε την ίδια μέρα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ, του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v