Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Υιοθέτηση του ελληνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης

Η εταιρία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕΔΕΔ θα δίνονται απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος από σήμερα στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.varvaressos.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v