Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών

Η εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY AE», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση του την 16/7/2021, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ευάγγελος Λιάσκας, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,
Ιωάννα Ιακωβάκη, Μη εκτελεστικό μέλος,
Θεόδωρος Γεώργας, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της στις 16/07/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


1. Ευάγγελος Λιάσκας, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

2. Ιωάννα Ιακωβάκη, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

3. Θεόδωρος Γεώργας, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v