Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'' ανακοινώνει την παραίτηση από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του κ. Ευάγγελου-Σαράντη Λώλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το καταστατικό της εταιρείας και τον νόμο συνεχίζει τις δραστηριότητές του με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε προσεχή συνεδρίασή του θα εκλέξει τον, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό προβλεπόμενα, αντικαταστάτη του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v