Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, τα εκλεγέντα Μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Γεώργιος Μέργος – Πρόεδρος
Νικόλαος Καλαμαράς - Μέλος
Ανδρέας Ταπραντζής - Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει διετή θητεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v