Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Σαρμαδάκης Κωνσταντίνος , Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας , στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών στο Προσωπικό, απέκτησε στις 28/7/2021, 8.444 κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v