Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Αναρτήσεις κανονισμών και πολιτικών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 16.07.2021 και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρίας με το ν. 4706/2020 η Εταιρία υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ στον ιστότοπο της Εταιρίας (https://www.motodynamics.gr/etairiki-diakyvernisi/) έχουν αναρτηθεί οι κάτωθι εγκριθέντες κανονισμοί και πολιτικές:

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Περίληψη Κανονισμού Λειτουργίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Διαδικασία Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v