Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 02/08/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 5%), την 29/07/2021 διέθεσε προς πώληση 14.545 κοινές ονομαστικές μετοχές μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ καθώς και 188.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνδικαιούχο την κα Ανούς χα Λ. Τζιρακιάν. Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, κατείχε το 8,12%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μέσω των ανωτέρω κοινών επενδυτικών μερίδων καθώς και ατομικής επενδυτικής μερίδας και επομένως επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου είναι συνδικαιούχος 41.686 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κα Ανούς χα Τζιρακιάν του Αριστακές, και δικαιούχος 2.414 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας.

Κατόπιν της από 02/08/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Ανούς χα Τζιρακιάν του Αριστακές , με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 5%), αλλά και από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η κα Ανούς χα Τζιρακιάν του Αριστακές, είναι συνδικαιούχος 41.686 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, που αντιπροσωπεύουν το 1,37% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πριν τις ανωτέρω μεταβολές κατείχε μέσω της κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου το 7,56% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v