Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM ΛΥΚΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 06/08/2021 - 12/08/2021, αγόρασε συνολικά 6.570 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

06/08/2021

1.182

1.781,23

1,5100

1,5000

1,5150

09/08/2021

1.205

1.778,30

1,4800

1,4600

1,4900

10/08/2021

1.340

1.969,00

1,4700

1,4500

1,4800

11/08/2021

1.360

1.977,20

1,4500

1,4450

1,4650

12/08/2021

1.483

2.121,00

1,4300

1,4100

1,4400

Σύνολο

6.570

9.627

1,4653

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v