Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PHOENIX VEGA MEZZ: Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης της «Paulson & Co. Inc.», ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v