Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΡΟΜΕΑΣ: Ανάληψη νέου έργου Γερμανικού Στρατού

Νέα παραγγελία ύψους € 5.000.000,00 έλαβε η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.
«ΔΡΟΜΕΑΣ» από το Γερμανικό Στρατό μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός του 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v