Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος –Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005) πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές


- Την 07/09/2021 αγορά 560.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας με συνολική αξία συναλλαγής 131.040,00 ευρώ.


- Την 09/09/2021 πώληση 128.205 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας με συνολική αξία συναλλαγής 29.999,97 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v