ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Επιτροπή ελέγχου

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, αποτελούμενη από τα μέλη της, ήτοι τον κ. Νικόλαο Τζανέτο, την κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και την κ. Ελένη Λινάρδου, συνεδρίασε την 24.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας ως Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο
Τζανέτο.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει χρονικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v