Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 01/10/2021 - 07/10/2021, αγόρασε συνολικά 7.226 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

01/10/2021

1.827

2.689,69

1,4722

1,4700

1,4800

04/10/2021

600

876,00

1,4600

1,4600

1,4600

05/10/2021

1.721

2.556,10

1,4852

1,4700

1,4950

06/10/2021

1.522

2.274,65

1,4945

1,4900

1,4950

07/10/2021

1.556

2.410,81

1,5494

1,5450

1,5500

Σύνολο

7.226

10.807

1,4956

 

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 95.510 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,46% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v