Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορές ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 22/10/2021 - 27/10/2021, αγόρασε συνολικά 3.196 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

22/10/2021

850

1.338,75

1,5750

1,5750

1,5750

25/10/2021

813

1.330,37

1,6364

1,6300

1,6400

26/10/2021

771

1.248,88

1,6198

1,6050

1,6250

27/10/2021

762

1.203,96

1,5800

1,5800

1,5800

Σύνολο

3.196

5.122

1,6026

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 109.664 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,53% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v