Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 29/10/2021 - 04/11/2021, αγόρασε συνολικά 3.982 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

29/10/2021

786

1.237,02

1,5738

1,5700

1,5800

01/11/2021

712

1.159,07

1,6279

1,6250

1,6300

02/11/2021

728

1.158,80

1,5918

1,5800

1,6000

03/11/2021

715

1.134,28

1,5864

1,5850

1,5900

04/11/2021

1.041

1.683,54

1,6172

1,5900

1,6350

Σύνολο

3.982

6.373

1,6004

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 113.646 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,55% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v