Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΪΡΗΣ: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

H εταιρεία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας και των θυγατρικών για την διαχειριστική χρήση 2020, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε το αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v