Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO: Αγορά ιδίων μετοχών

Σε συνέχεια της από 01/11/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία VIDAVO Α.Ε. ενημερώνει, ότι την Δευτέρα, 01.11.2021, απέκτησε ενενήντα (60) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,88 ευρώ, συνολικής αξίας 292,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v