Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ενημέρωση επενδυτικού κοινού

Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (‘’Πειραιώς’’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και τη διαμόρφωση των θεμελιωδών μεγεθών της κατά το 3ο τρίμηνο του 2021 και σωρευτικά για τη χρήση 2021 λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και περιστάσεις που ίσχυαν κατά την 18η Νοεμβρίου 2021, βρίσκονται διαθέσιμες στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2021 (οι «Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») και στο Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων 9μηνου 2021, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Πειραιώς και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements#2021|1 και https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results-categories, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στη Σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων περιγράφονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και της ενεργειακής κρίσης, για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v