Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

H Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρ. ιβ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι διενεργήθηκε ειδικός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2020, τόσο για την ίδια όσο και για τις θυγατρικές της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.» και «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε.», από τους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 και εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v