Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA SERVICES: Ανακοίνωση

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρία του Ομίλου
Alpha Bank, ο “Όμιλος”) ανακοινώνει ότι η Alpha Διεθνών Συμμετοχών
Μονοπρόσωπη Α.Ε. (“ΑΔΣ”), θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, σύναψε
δεσμευτική συμφωνία με την OTP Bank Plc αναφορικά με την εξαγορά
της Alpha Bank Αλβανίας SHA από την τελευταία [6.12.2021].

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ΑΔΣ σύναψε συμφωνία
με την OTP Bank Plc (“OTP”) σχετικά με την εξαγορά του 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της Alpha Bank Αλβανίας SHA (“ABA”) (η “Συναλλαγή”) από την OTP.

Το τίμημα έχει συμφωνηθεί στα Ευρώ 55 εκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί σε 0.74x
πολλαπλάσιο του P/BV. Η Συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του Ομίλου
και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις
βασικές αγορές δραστηριοποίησής του. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία
τελεί υπό τη αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων
(συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη
νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.

Η Συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην
Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει ενεργητικού, συνεχίζοντας έτσι την
επιτυχή παρουσία της Alpha Bank στην αλβανική αγορά και διασφαλίζοντας, επίσης,
τα συμφέροντα της πελατειακής βάσης του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην
Αλβανία.

Η Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί
σύμβουλοι της Συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και η Kalo & Associates Law
Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο “Alpha Services and Holdings”) είναι
εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατέχει το 100%
των μετοχών της Τράπεζας με την επωνυμία “Alpha Τράπεζα Α.Ε.”. Ο Όμιλος Alpha Bank προσφέρει
ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως λιανική
τραπεζική, τραπεζική για μικρομεσαίους και εταιρικούς πελάτες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και
private banking, διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, επενδυτική τραπεζική, χρηματιστηριακές υπηρεσίες
και διαχείριση ακινήτων.

Όμιλος OTP

Ο Όμιλος OTP είναι ένας από τους πιο σταθερούς χρηματοοικονομικά ομίλους στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, με τη μητρική του Τράπεζα (OTP Bank plc.) να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
της Βουδαπέστης. Με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, ο Όμιλος της OTP παρέχει
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 11 χώρες, σε περισσότερους από 16 εκατομμύρια πελάτες, με ένα
δίκτυο 1.500 καταστημάτων και πάνω από 37.500 εργαζόμενους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v