Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Ελαβε φορολογικό πιστοποιητικό για το 2020

Η εταιρία «EΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος σε εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη χρήση 2020, που
διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1
του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας, και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με
Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v