Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Κορωπί, 30/12/2021

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 23/12/2021 - 29/12/2021, αγόρασε συνολικά 2.516 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

                                               

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

23/12/2021

602

884,94

1,4700

1,4700

1,4700

27/12/2021

653

953,38

1,4600

1,4600

1,4600

28/12/2021

621

888,03

1,4300

1,4300

1,4300

29/12/2021

640

962,00

1,5031

1,5000

1,5100

Σύνολο

2.516

3.688,35

1,4660

 

 

                                                                               

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 161.609 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,79% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 23.12.2021-29.12.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v