Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022, σύμφωνα με το οποίο:

  • Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 (*).
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 26 Απριλίου 2022, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι - Μέγαρο Europlaza) και ώρα 14.00 (*). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022.
    • H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2021 ορίζεται η Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 (**).
    • Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 (Record Date) (**).
    • Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 (**).
    • Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2022, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

 

(*) Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της σχετικής ετήσιας και εξαμηνιαίας ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Ετήσιας/ Εξάμηνης ενημέρωσης. σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα μέτρα της Πολιτείας καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(**) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει καταβολή μερίσματος.

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v