Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 22/02/2022 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Πώληση 23.226 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 436,148.16 ευρώ και την 23/02/2022 σε πώληση 35.347 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 661.387,56 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v