Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

Αγία Παρασκευή, 4 Μαΐου 2022

 

 

H εταιρεία «SPACE HELLAS A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 παρ.1(β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022, το οποίο ανακοινώθηκε την 11.04.2022, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2021 (η οποία είχε αρχικά ορισθεί για την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022), ως εξής:


• Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2021, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022.

 

Πέραν της ανωτέρω τροποποίησης, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 παραμένει ως έχει δημοσιευθεί.

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική τροποποίηση της παρούσας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v