Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: Ανακοίνωση-Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών...

Αγία Παρασκευή,  27 Μαΐου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι, η παρουσίαση προς τους αναλυτές σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2021, στο πλαίσιο της σχετικής ενημέρωσης της 27.05.2022, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.space.gr/el/annual-investors-reports  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v