Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»),  μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 06.06.2022 ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, προέβη σε αγορά 15.000 κοινών μετοχών εκδόσεως της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  συνολικής αξίας 23.809,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v