Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Νάουσα 17/06/2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας  Ν.3556 / 2007

 

Η εταιρία ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΑΒΕΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και  21) σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , ανακοινώνει  ότι  ο κ.  Δημήτριος Δάιος του Αστερίου ,   πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ( Εκτελεστικό Μέλος του   Διοικητικού Συμβουλίου  )   προέβη στις 15.06.2022 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας , συνολικής αξίας ευρώ  6.480,00

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v