Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 01/07/2022, σε αγορά 15 ιδίων ομολογιών  «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» με μέση τιμή κτήσης 928,04 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 13.920,56 ευρώ, καθώς και σε αγορά 3 ιδίων ομολογιών «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3» με μέση τιμή κτήσης 926,37 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 2.779,12 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 122 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2», ήτοι ποσοστό 0,024% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία και 240 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3», ήτοι ποσοστό 0,080% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v