Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

 

                                                                                                        

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

 

 

Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

 

Η Εταιρία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η "Εταιρία"), γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 3556/2007, κατόπιν των από 26.7.2022 σχετικών ενημερώσεων που έλαβε από την εταιρία «J&E Investments Limited» και από τον κο. Charalambo Samir που την ελέγχει κατά 100%, ότι στις 25.7.2022, και έπειτα από διάθεση μετοχών της Εταιρίας, το ποσοστό συμμετοχής της «J&E Investments Limited» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της (επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας), κατήλθε σε ποσοστό κατώτερο του ποσοστού του 5%. Προ της συναλλαγής το ποσοστό της «J&E Investments Limited» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 26,30% (ήτοι 26.596.548 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου).

 

                                                                                                 Μοσχάτο, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v