Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ", δ.τ. "INTRAKAT", εφεξής η "Εταιρεία", σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:  

Η  ανακοινωθείσα την 02.09.2022 έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της Εταιρείας με την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο εφαρμόζει επί σειρά ετών η Εταιρεία και εν προκειμένω στην προαγωγή των αθλητικών ιδεωδών. Η συγκεκριμένη δράση ουδεμία σημαντική επίπτωση επιφέρει στην Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι αντίστοιχες δράσεις της Εταιρείας, οι οποίες ουδεμία σημαντική επίπτωση επέφεραν στην Εταιρεία, έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν.  

Ως εκ τούτου, η εν λόγω ανακοινωθείσα χορηγική συνεργασία δεν αποτελεί προνομιακή πληροφορία κατά την έννοια του άρθρου 7 του ΚΑΝ (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016 .  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v