Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. Βιομηχανία Συρμάτων & Συρματόσχοινων" που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, Αριθμός ΓΕΜΗ  44311507000

 

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. Βιομηχανία Συρμάτων & Συρματόσχοινων" (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2022, αποφάσισε όπως ο κ. Παπαιωσήφ Ιωάννης του Αναστασίου μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 αντικαταστήσει το παραιτηθέν από 31/08/2022 (για προσωπικούς λόγους) Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου κ. Σπυρίδωνα Μπέτα. Ο κ. Παπαιωσήφ Ιωάννης κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των εν ισχύ διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/17 και του άρθρου 9 του ν. 4706/20 για τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Παπαιωσήφ Ιωάννης διαθέτει Ελεγκτική εμπειρία με μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και σημαντική  εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων.

 

Κατόπιν της παραίτησης του Κου Σπυρίδωνος Μπέτα και της αντικατάστασης του από  26/9/2022 από τον Κο Ιωάννη Παπαιωσήφ σύμφωνα με τα ανωτέρω, η   σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως  εξής :

 

  • Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος: Υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, 

 

  • Θεοδώρου Ιωάννης: Υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
  • Παπαιωσήφ Ιωάννης: Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v