Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.E.B.E.» και δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει βάσει του άρθ 1 παρ 5 ΠΔ 82/1996, ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που εμπίπτει στις διατάξεις άρθ. 8 Ν. 3310/2005 όπως ισχύει, τον οποίο προκηρύσσει με αριθ.διακήρυξης Π669/20.09.2022 το υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων νπιδ με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. ‘'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ''» για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες σχολικών μονάδων 2βάθμιας εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 1.008.000 € πλέον ΦΠΑ και ημερ/νία αποσφράγισης προσφορών 02.11.2022. Ανακοινώνεται στους μετόχους και στις μετόχους-ανώνυμες εταιρίες, που οφείλουν βάσει των διατάξεων άρθ 8 Ν. 3310/2005, όπως ισχύουν, να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, ότι (α) οφείλουν να παράσχουν στην εταιρία τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν την συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, (β) ισχύουν κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθ 2 Π.Δ. 82/1996, ήτοι στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v