Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. («Alpha Bank»), ανακοινώνει ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. («Alpha Bank»), ανακοινώνει ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους Ευρώ 450 εκατ. [7.12.2022]

Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v