Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS Α.Ε.: REDS Ανακοίνωση - Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Η εταιρεία με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (100% θυγατρική) προχώρησε στη σύναψη κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 71,4 εκατ. για τη χρηματοδότηση των έργων του Ομίλου καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο ρευστότητας του Ομίλου REDS.
Πιο συγκεκριμένα :
❖ H ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ προχώρησε στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του N.4548/2018 και του Ν. 3156/2003, διάρκειας έως την 30.06.2035, ύψους Ευρώ εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (€ 71.372.800), υπό την εγγύηση της REDS Α.Ε., με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Μέρος της εκταμίευσης του δανείου ολοκληρώθηκε σήμερα.


Κηφισιά, 31.01.2023

0061_Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v