Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η εταιρεία LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E. (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 18.10.2023 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε ο κος Νικόλαος Φωτόπουλος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνοντας Σύμβουλος της LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.) , στις 18/10/2023 αγόρασε 5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην μέση τιμή 2,70 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v