Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Nέο μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Loulis Food Ingredients

Ο Arnoud van den Berg εξελέγη στη θέση του Gianluca Fabbri που παραιτήθηκε.

Nέο μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Loulis Food Ingredients

Η εταιρεία με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Gianluca Fabbri, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας», κατά την από 8/1/2024 συνεδρίασή του, κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ο κ. Arnoud van den Berg, νέο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε και διακρίβωσε κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του ότι ο κ. Arnoud van den Berg πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 8/1/2024 απόφασή του, ως ακολούθως:

1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος

2) Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

4) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Ο κ. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με το α. 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση της εκλογής του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v