Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.: Η Performance Technologies δημοσιεύει την πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας για τη χρήση 2022...

H Performance Technologies A.E. ανακοινώνει ότι η πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Report) της εταιρείας με σημείο αναφοράς το έτος 2022 είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα της https://www.performance.gr/homepage/company/policy-and-governance/.

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για την βιωσιμότητα, δημοσιεύουμε την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας που περιγράφει λεπτομερώς τις οικονομικές-διακυβερνητικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και τις επιδόσεις μας. Παρουσιάζουμε τα επιτεύγματά μας για την βιωσιμότητα, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους μελλοντικούς στόχους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), και τη νέα έκδοση του Οδηγού Αναφορών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2022.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και/ή εισηγήσεις αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (ESG Report) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευαγγελία Παπανικολάου, Associate Finance and Investor Relations, ESG Practitioner, στο [email protected].

PT_SustainabilityReport2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v