Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.: Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ....

 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2024

 

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

 

Η Εταιρεία BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή εισαγωγών και λειτουργίας αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 1η Φεβρουαρίου 2024 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης Δευτέρα, 5η Φεβρουαρίου 2024.

 Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

 

 


Επικοινωνία: Μητροπόλεως 3, Αθήνα, ΤΚ 105 57, Τηλ. 211 999 4833, [email protected], www.briqproperties.gr

Έδρα: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα, ΤΚ 17 671, ΑΦΜ 997521479, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 140330201000, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 3/757/31.05.2016

 

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v