ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Αθήνα, 17 Απριλίου 2024

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Σταματίου, Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου, προέβη την 15η Απριλίου 2024 σε πώληση συνολικά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,35 ευρώ ανά μετοχή.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας: Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v