Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, ότι την 19η Ιουνίου 2024 τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα απέκτησαν άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over the Counter), μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 800.000 μετοχές αξίας €1.976.000.

Η κα Ιωάννα Δρέττα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απέκτησε 100.000 μετοχές αξίας €247.000.

Ο κ. Δημοσθένης Ρέβελας, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, απέκτησε 300.000 μετοχές αξίας €741.000.

Η κα Βασιλική Νιάτσου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, απέκτησε 100.000 μετοχές αξίας €247.000.

Οι κ.κ. Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος, Group Treasurer & IRO, και Ανδρέας Τσαγρής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας, απέκτησαν έκαστος 15.000 μετοχές αξίας €37.050.

 

Η παρούσα γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθ. 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Κηφισιά, 20 Ιουνίου 2024

Συναλλαγες Υπόχρεων Προσώπων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v