Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αγορά μετοχών από Αν. Δαυίδ

Η εταιρία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Αναστάσιος Δαυίδ, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 προέβη την 30/07/2009 σε αγορά 674.084 μετοχών της Εταιρίας, έναντι συνολικού τιμήματος 2.750.262,72 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v