Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΗΓΑΣΟΣ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 2998/29.07.2016 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Εταιρία»), περί του ύψους των τρεχουσών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού, η Εταιρία ενημερώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς τρίτους, άξιες αναφοράς, προς δε τα πιστωτικά ιδρύματα και δυνάμει σχετικών συμφωνιών, οι πιστώσεις της εξυπηρετούνται ομαλώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v