Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΑΛ: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/26.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της, προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με:

1. την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία  της Εταιρείας, 

2. τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εν λόγω επίπτωσης και 

3. την εκτίμηση για την επίδραση της πανδημίας αυτής στην μελλοντική της πορεία.

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι τυχόν επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία της ή στα οικονομικά μεγέθη της μέχρι τις 15/8/2020 έχουν λογιστικοποιηθεί στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν την προαναφερόμενη ημερομηνία. Ειδικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εξαμηνιαία οικονομική Έκθεση του 2020, η δραστηριότητα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας ενισχύθηκε ενω το κλείσιμο των καταστημάτων το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου επηρέασε μερικώς μόνο την δραστηριότητα της διανομής προϊόντων πληροφορικής και οικιακών συσκευών, γεγονός όμως το οποίο δεν είχε σημαντική επίδραση στα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας.  

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει λάβει υγειονομικά μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων. Ενδεικτικά πέραν των άλλων, η Εταιρεία διαθέτει μάσκες προστασίας και απολυμαντικά μέσα στο προσωπικό της, υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, καθώς επιπλέον περιορίστηκαν οι επισκέψεις στους χώρους της Εταιρείας αλλά και τα επαγγελματικά ταξίδια. 

Παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις όσον αφορά την πιθανή επίπτωση της πανδημίας στην μελλοντική της πορεία,  η Εταιρεία εκτιμά, ότι εφόσον δεν υπάρξουν επιπρόσθετα και εξωγενείς παράγοντες δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική επίδραση στην λειτουργία της μέχρι το τέλος του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v