Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση του από 30.12.2020 ερωτήματος της Ε.Κ., σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο περί παραιτήσεως μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, και σε συνέχεια της από 30.12.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας στο Χ.Α.A. (με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 3556/2007), διαψεύδουμε τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά δημοσιεύματα, που αναφέρονται στην παραίτηση και άλλων μελών του Δ.Σ. πλην των αναφερομένων στην ανακοίνωση της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κατόπιν τούτων ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής:

1.Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,  Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,

3. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

7. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνέλθει, το συντομότερο δυνατόν, για τυχόν αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του και ανασυγκρότησή του, και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του.

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v